Политика на поверителност

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от „АБ Клас 67” ООД, ЕИК: 125541979. АБ Клас 67 отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби в тази връзка – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR) и приложимото национално и европейско законодателство.

Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за вас, с каква цел, срок и какви са вашите права по отношение на тях.

АБ Клас 67 и защитата на личните ви данни

АБ Клас 67 спазва най-високи нива на поверителност на личните данни. Настоящата Политика се прилага по отношение на личните данни, които събираме чрез Сайта, както и при предоставяне на услугите ни. … е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

На какво основание събираме вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни във връзка с използването на АБ Клас 67 и сключване на договори с АБ Клас 67 на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от вас като потребител на Сайта (което може да бъде оттеглено по всяко време)
 • Изпълнение на задълженията на по договор с вас
 • Спазване на наше законово задължение
 • За целите на нашите легитимните интереси

За да използвате услугите на Сайта, включително и за да получите достъп до платформата за онлайн поръчки на стоки и свързаните с тях услуги, нашата система се нуждае от определена информация за Вас, чрез която да можем да ви идентифицираме пряко или непряко.

В повечето случаи вие самите въвеждате тази информация на Сайта, избирайки и съгласявайки се да ни предоставите ваши лични данни, а в други случаи нашата информационна система събира данни за вас, за да обезпечи нормалното функциониране на Сайта.

Каква информация събираме

В зависимост от онлайн поръчките, които правите на Сайта и свързаните с тях услуги, които използвате, може да събираме и обработваме следната информация за вас:

 1. Информация, която вие, като потребител на Сайта, предоставяте доброволно:
 • име
 • имейл адрес
 • телефон
 • физически адрес за доставка
 • възможни предпочитания или коментари
 • допълнителни данни (потребителско съдържание и/или запитване)
 1. Информация, която Сайтът събира от вас, като потребител.

Тази информация е нужна за изпълнението на определени функционалности на Сайта и услугите, до които имате достъп чрез него. Нашата информационна система събира данни от вашето електронно устройство, по време на извършваните стандартни дейности от вас, като потребител. Събраните по този начин лични данни спомагат за нормалното функциониране на WEB операциите. Сайтът събира следната информация за вас:

 • IP адрес
 • използван браузър
 • предпочитани настройки на език
 • вид на използваното устройство за зареждане на Сайта
 • информация за операционната система на вашето устройство
 • данни за потребителско поведение и потребителски характеристики.

Ние също така събираме данни за източника, от който сте достъпили Сайта, но в никакъв случай не събираме вашата публично налична информация, включително и когато препратката към нашия сайт е от социална мрежа.

Ние не събираме данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техен родител или законен представител.

Как използваме и споделяме информацията ви

Ние обработваме личните данни, които доброволно ни предоставите или които са събрани от нашата информационна система с цел:

 • предоставяне на пълна функционалност на Сайта
 • изпълнение на договорни ангажименти – сключване на договори за покупко-продажба и доставка на закупените продукти
 • осъществяване на контакт в вас
 • преследване на легитимен интерес, включително при правни спорове, упражняване или защита на правни претенции, събиране на вземания
 • създаване на потребителски профил в Сайта
 • абониране за бюлетини и известия
 • публикуване на отзиви за удовлетвореността от предоставените стоки и услуги
 • изпращане на търговски съобщения, директен маркетинг на продукти и услуги
 • анализ на трафик, рекламни цели, системни отчети по дейността на уеб сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, предотвратяване на измами във връзка с плащания, оценка ефективността на рекламата, установяване на предвидената от закона възраст за онлайн пазаруване
 • изпращане на уведомления за промени в политики, правила и общи условия и изпращане на системни известия и съобщения, свързани с ползването на Сайта
 • за организиране на анкети, игри с подаръци, събития и промоционални кампании
 • управление на плащанията, включително контрол за борба с измамите в случай на плащане с кредитни/дебитни карти
 • изпращане на официални, законови и/или системни предупреждения, юридически цели
 • извършване на пазарни проучвания за определяне на търговски политики, пазарни стратегии и определяне на цени чрез профилиране на потребителски групи

АБ Клас 67 използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: НАП, НОИ, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации и др. В някои случаи тези трети страни могат да получат вашите данни. АБ Клас 67 обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните ви.

Когато реализирането на поставените цели не налага обработване на определени ваши лични данни, ние няма да го извършим. В определени случаи обаче събирането на вашите лични данни е абсолютно необходимо за предоставяне на поисканата от вас услуга (например при покупка и доставка на продукт, връщане или замяна, възстановяване на парични суми, издаване на данъчни фактури и др.) или за изпълнение на наши законови задължения. Всеки отказ за предоставяне на такива данни може да направи невъзможно предоставянето на поисканата услуга.

Употреба на бисквитки в Сайта

Когато посещавате Сайта, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в Сайта функционалности и услуги, включително за създаване на потребителски профил и пазаруване, определени ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар. Бисквитки (Cookies) на вашето устройство.

Може да използваме данните ви за анализ на трафик, рекламни цели, пазарни проучвания и профилиране на потребителски групи, системни отчети по дейността на Сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

 • действия по създаване и администриране на потребителски профили
 • действия по идентификация и установяване на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване
 • директен маркетинг на продукти и услуги
 • оценка на ефективността на рекламата
 • управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване
 • анализ на история на покупките, предпочитания и поведение
 • предотвратяване на измами във връзка с плащания
 • управление на запитвания.

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (наши рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). Условията, при които тези трети страни използват бисквитки, както и данните, които те събират, за какъв срок, с каква цел и как можете да предотвратите или потвърдите това, са описани в съответните политики за използване на бисквитки на тези трети страни.

Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на Сайта може да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт и Политика за употреба на бисквитки.

Докога съхраняваме информацията ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, до изтичане на срока на предоставяната услуга или в сроковете, предвидени в действащото законодателство.

След заличаване на профила ви или приключване на поръчката, ние полагаме необходимите грижи да изтрием и унищожим всички ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизираме (т.е. да ги приведем във вид, който не разкрива вашата самоличност).

Сигурност

В съответствие с Европейското и местното законодателство, ние поддържаме подходящи технически и организационни мерки за защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване.

АБ Клас 67 взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. АБ Клас 67 няма да прехвърля данните ви извън рамките на ЕИП. АБ Клас 67 може да предостави вашите лични данни на трети страни, които ще обработят данните съобразно инструкциите и под отговорността на АБ Клас 67 или съгласно закон.

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от АБ Клас 67 да ви предостави информация за личните данни, които са събрани и се съхраняват за вас. Можете също така да изискате АБ Клас 67 да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо АБ Клас 67 .

Информираме ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“), София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg.

На уебсайта на КЗЛД можете да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за прилагането им.

Част от правата ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването им, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази Политика за защита на личните данни може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели АБ Клас 67 я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Осъществяване на контакт

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към АБ Клас 67 и нашето Длъжностно лице по защита на данните:

АБ Клас 67

Адрес: с. Лиляк, област Търговище, ул. „Георги Димитров“ №100

Имейл: office@babinatapitka.com

Документът е актуализиран на 02.02.2021 г.