Традициите на старите мелничари, съчетани с новите технологии

Нашите продукти


СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
от зърното, до брашното


брашна, млени на каменна и валцова мелница