Традициите на старите мелничари, съчетани с новите технологии

Нашите продукти


СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО
от зърното, до брашното


НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ
без ГМО, подобрители и консерванти


брашна, млени на каменна и валцова мелница